Skip to content

Aliances

Aliances

La col·laboració, tant científica com tecnològica, les aliances, els acords i pactes amb institucions, organismes científics i entitats dedicades a la innovació i la transferència, la participació en xarxes col·laboratives nacionals i internacionals són premisses essencials per a una transferència efectiva en l’IFIC.

ineustar
ific-ucie-alianzas_Mesa de trabajo 1
ific-ucie-alianzas_Mesa de trabajo 1 copia
ific-ucie-alianzas-04
ific-ucie-alianzas-03

Enllaços

Diverses plataformes, associacions i organitzacions nacionals i internacionals constitueixen l’ecosistema de la innovació tecnològica en què s’integren les activitats de transferència de l’IFIC, que és motor i suport del progrés global de la R+D+I.

redit
In
cern
cdti